مجوزها و نمایندگی ها:

نمایندگی شرکت como valve
نمایندگی شیرآلات صنعتی و اتصالات برند ایران فلنج
نمایندگی کمپرسور هوای فشرده برند میکاس کمپرسور
نمایندگی پمپ های صنعتی بین المللی نفت برند (IIP)
نمایندگی سیستم های گرمایشی و سرمایشی برند یوتاب تهویه آریا