تصفیه خانه فاضلاب

شیرهای تنفسی

شیرهای تنفسی

شیرهای تنفسی طراحی شده اند در بالای مخازن نصب شوند و ماموریت حفاظت از مخازن را برعهده دارند. وظیفه آنها جلوگیری از انفجار یا مچاله شدن (ایجاد خلا) مخازن ذخیره است. شیر تنفسی به سه نوع فشاری، خلا و ترکیب ...

منیوفیلد

منیوفیلد

شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع منیوفیلد میباشد. برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید.  کاتالوگ ...

تجهیزات هوادهی

تجهیزات هوادهی

شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع تجهیزات هوادهی می باشد. برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید. برند شرکت MIETZSCH آلمان کاتالوگ این محصول ...