فاضلاب

منیوفیلد

منیوفیلد

شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع منیوفیلد میباشد. برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید.  کاتالوگ ...

تجهیزات هوادهی

تجهیزات هوادهی

شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع تجهیزات هوادهی می باشد. برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید. برند شرکت MIETZSCH آلمان کاتالوگ این محصول ...

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

 شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع هواده ها، منیوفیلد، شیرهای تنفسی و ... میباشد.  تجهیزات هوادهیمنیوفیلدجت میکسرسایلنسرشیرهای ...