فولاد، معادن

تسمه نقاله

تسمه نقاله

شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع تسمه نقاله می باشد. برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید. کاتالوگ محصول ...

الکتروموتور

الکتروموتور

 شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع الکتروموتورها می باشد.برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید.   کاتالوگ محصول ...

گیربکس ها

گیربکس ها

شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع گیربکس ها می باشد.برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید. کاتالوگ محصول ...

شیرهای چاقویی CMO

شیرهای چاقویی CMO

شرکت مبین پارس ارائه دهنده انواع شیرهای چاقویی CMO مخصوص سیال های اسلاری می باشد. برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید. کاتالوگ محصول ...