پتروشیمی خلیج فارس

به لطف پروردگار و در سایه تلاش و کوشش همه همکاران، عملکرد پتروشیمی خلیج فارس در سال ………. در بسیاری از زمینه ها موفقیت آمیز بود و فرصت ایجاد شده، فرصتی است مغتنم و البته کمیاب تا این شرکت بتواند پرتوان‌تر از گذشته و با روحیه‌ای مضاعف به اهداف بزرگ و اصلی خود در سال پیش رو دست یابد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.